Guziki

Uchwały

Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi z dnia 9 września 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015.

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. (Dz. U. Nr 186 poz. 1245), opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego działających przy Zespole Szkół Specjalnych, Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

 • § 1.
  Rada Pedagogiczna zatwierdza ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 128 w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 tj: 10 listopada 2014 r.,5 stycznia 2015 r.,1 kwietnia 2015 r.,5 czerwca 2015 r.
 • § 2.
  Rada Pedagogiczna zatwierdza ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Publicznym Gimnazjum Specjalnym nr 58 w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 tj: 10 listopada 2014 r.,5 stycznia 2015 r. r.,21,22,23 kwietnia 2015 r.,5 czerwca 2015 r.
 • § 3.
  Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi zatwierdza dzień 2 stycznia 2015 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych po odpracowaniu w sobotę 20 września 2014 r.
 • § 4.
  W dniach wymienionych w § 1., § 2. i § 3. organizowane będą dla uczniów w szkole zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.
 • § 5.
  Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
 • § 6.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 9 września 2014 r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

22-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 403