Guziki

Status prawny

Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Status prawny Szkoły znajduje się w Statucie Szkoły.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi został powołany Uchwałą Nr XIV/263/99 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie aktu założycielskiego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi, przy ulicy Niciarnianej 2a.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

22-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 553