Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Majątek szkoły:

Aktywa - bilans za 2010 rok.

Aktywa trwałe: 1228956,34
W tym :

  • 1224756,34 – budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  • 4200 ,00 – urządzenia techniczne i maszyny.

Aktywa obrotowe: 180782,63
W tym:

  • należności z tytułu dostaw i usług: -
  • pozostałe należności: 158391,08

Środki pieniężne na rachunkach bankowych : 21735,84

Suma aktywów za 2010 rok: 1409738,97


Majątek szkoły:

Aktywa – bilans za 2009 rok

Aktywa trwałe: 1273609,21
W tym:

  • budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 1273609,2
  • urządzenia techniczne i maszyny - 0

Aktywa obrotowe: 171084,16
W tym:

  • należności z tytułu dostaw i usług – 0
  • Pozostałe należności: 166619,08
  • Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 4049,67

Suma aktywów za 2009 rok: 144693,38

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

22-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 511